ویژه نامه ها

اشتراک الکترونیکی روزنامه

CAPTCHA ی تصویری

شماره های پیشین

آزادی‌های آزار دهنده!

تاریخ درج : دوشنبه ۲۰ آبان ۱۳۹۸

بهرام محمدی‌فر / نویسنده و عکاس دفاع مقدس

 هر بار که به این عکس می‌رسم، دوست دارم که زودتر از آن بگذرم. این آزادی و رهایی بی‌‌حد و مرزشان مرا آزار می‌دهد. بیشتر کوچکی‌ام را به رخم می‌کشد. انگار نه انگار که این‌جا منطقه جنگی است و جانمان در خطر است. وِز وِز موتورهایشان همه دشت را پر کرده بود و من هر لحظه از این ‌که دشمن، از این صداها تحریک شود و پاتکی بزند، می‌ترسیدم.شوخی‌ها و شیرینی‌های همیشگی‌شان قطع نمی‌شد. به بچه آهوانی که در بازی‌شان، کفتار شکارچی را از یاد برده‌اند، می‌مانند. همه چیز را به شوخی گرفته‌اند، ‌حتی مرگ را. مصطفی چمران، آن‌ها را از جنوب شهر تهران آورده بود تا جنگ پارتیزانی راه بیندازد، مدل جنگی‌ای که دشمن خیلی در آن تبحری نداشت. تا چمران زنده بود، آن‌ها مثل پروانه دورش بودند. دکتر که رفت، آن‌ها هم گوشه‌ای کز کردند. از چند نفر‌شان خبر دارم. یکی‌شان به عشق موتور، یک مغازه موتورسازی در خیابان شهباز دارد. حرف نمی‌زند و گوشش هم به خاطر آرپی‌جی‌های بسیاری که زده، ناشنواست. هنوز هم از دیدنشان می‌ترسم و احساس حقارت می‌کنم. پایم برای به آغوش کشیدنشان پیش نمی‌رود...

 

url : http://www.isfahanziba.ir/node/103160

اصفهان زیبا را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

 

 

ضمائم روز

پیوست‌ها

  

 

 

بایگانی