ویژه نامه ها

اشتراک الکترونیکی روزنامه

CAPTCHA ی تصویری

شماره های پیشین

آخرین تصویر

تاریخ درج : شنبه ۱۷ آذر ۱۳۹۷
شماره روزنامه: 

«تصویر دختری در آخرین لحظه» یک داستان جنایی و روان‌شناسانه است. بستر زمانی این رمان، یک شب و درباره نویسنده‌ای است که به‌طور ناخواسته درگیر ماجرای یافتن دختری گمشده می‌شود.جست وجو برای پیدا کردن دختر گمشده، شخصیت نویسنــــــده درون داستــــــان را از جهــــان داستـــان‌ها و نویسنــدگی‌اش بیــــــــرون آورده و او را با واقعیتــی وحشتناک روبه رو می‌کند. عشق و جنون، دوســت داشتن و نفرت، وحشت و درون انسان از جمله مفاهیــــم کلیـــــــدی ایـــن داستــــــان هستند.رمــــان «تصویر دختری در آخرین لحظه» ۱۵ فصل دارد. در قسمتی از این رمان می‌خوانیم:کاتالوگ‌ها را برگرداندم ســـر جایشان و بلند شدم. به قفسه‌ها نگاه کردم. بعید می‌دانستم آنجا، لابه‌لای آن‌ همه کتاب چیزی پیدا کنـــم. با ایــــن‌حال تلفــــــن همراهم را برداشتم و رفتم سراغشان. آنقــــدر دقیــق کنار هم چیده شده بودند که فکر می‌کردی مدت‌هاست کسی از لای آنها کتابی بیرون نکشیده. قفسه‌های بالا پر از کتاب‌های درسی و تخصصی درباره‌ برق و مخابرات و چیزهای دیگری بود که من از آنها سر در نمی‌آوردم. قفسه‌های پایین بیشتر کتاب‌های داستانی و تاریخی بود. با خودم گفتم اگر فرصتش را هم داشتم، باز کتابی بین آنها نبود که توجهم را جلب کند. اما وقتی به دیوار انتهای اتاق نزدیک شدم،‌ چیزی روی یکی از قفسه‌های بالا نظرم را جلب کرد. چیزی شبیه کتابی با جلد چرمی سیاه که روی کتاب‌ها خوابانده بودند. خواستم برش دارم که یک‌ آن از دستم رها شد. توی هوا گرفتمش. تبلت بود. بی‌درنگ از جلد بیرونش آوردم. وقتی روشنش کردم، پشت آن‌ همه آیکونی که روی صفحه اصلی، کنار هم چیده شده بود، عکس زن و مردی را دیدم که نشسته بودند کنار رودخانه‌ای، پشت به دوربین....

url : http://www.isfahanziba.ir/node/86180

اصفهان زیبا را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

 

 

ضمائم روز

پیوست‌ها

  

 

 

بایگانی