ویژه نامه ها

اشتراک الکترونیکی روزنامه

CAPTCHA ی تصویری

شماره های پیشین

«چرا عاشق می‌شویم؟»

تاریخ درج : شنبه ۲۲ دی ۱۳۹۷
شماره روزنامه: 

 کتاب چرا عاشق می شویم؟ نوشته هلن فیشر یکی از آثاری است که این پژوهشگر درباره مسائل مربوط به زندگی مشترک و عاشقانه انسان‌ها نوشته است.فیشر به جز  این کتاب، کتاب‌های دیگری چون «آناتومی عشق» یا «چرا او؟ پیدا کردن عشق واقعی براساس شخصیت خودتان» و ... هم در این زمینه نوشته است. این کتاب  با بیان تحلیل‌های روان‌شناسی و آمارهای اجتماعی بیانگر تشابهات مسائل رمانتیک و معضلات مربوط به آن در دو جامعه ایران و آمریکاست.کتاب «چرا عاشق می‌شویم؟» که در سال ۲۰۰۴ منتشر شد، از منظر علمی و اخلاقی مواضعی دارد که با تربیت فرهنگی و سنتی ما ایرانیان تشابهات زیادی دارد. البته بیشتر حجم مطالب کتاب، برپایه آزمایش‌های علمی فیشر و دوستانش نوشته شده‌اند، اما آن درصد ناچیزی هم که مربوط به مطالب غیرعلمی است، درباره اخلاق و فطرت بشری است. فیشر متولد سال ۱۹۴۵، انسان‌شناس و پژوهشگر رفتارهای انسانی است. او اکنون ۷۳ سال دارد.نتیجه‌گیری پایانی نویسنده کتاب هم این است که عشق رمانتیک با روح بشری ما پیوندی بسیار تنگاتنگ دارد. اگر بشر یک تریلیون سال دیگر نیز بر‌این کره خاکی زندگی کند، نیروی نخستین جفت‌یابی همچنان فراگیر و غالب خواهد بود. او در صفحات پایانی جملاتی دارد که خلاف مواضع اندیشمندانی چون فروید است که برای پدیده‌هایی چون عشق در پی کشف علت و معلول فیزیکی و بیولوژی بودند. نکته اینجاست که این پژوهشگر به روح بشری اشاره دارد و همه تکیه و تاکیدش بر ذهن و مغز نیست. فیشر بر این عقیده است که دانشمندان هرقدر هم نقشه مغز را اجرا کنند و در پی آشکارسازی ماهیت بیولوژی عشق رمانتیک باشند، هرگز نمی‌توانند رمز و راز یا شور و خلسه نهفته در این احساس پرشور را نابود کنند. البته این مطلب را پس از صفحات بسیار بیان می‌کند. در مجموع غریزه جلب جفت خاص، نیازی روان‌شناختی و تمایلی عمیق است و هلن فیشر تلاش کرده در کتاب پیش رو، آن را از منظر ذهنی کالبدشکافی کند. بهتر است به ترجمه خوب این کتاب نیز  اشاره کنیم، همچنین حضور فعال سهیل سمی،  مترجم کتاب در پاورقی‌ها که در برخی از ‌آنها، با مولف مخالفت و‌در‌برخی دیگر، موافقت کرده‌است.

url : http://www.isfahanziba.ir/node/88415

اصفهان زیبا را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

 

 

ضمائم روز

پیوست‌ها

  

 

 

بایگانی