ویژه نامه ها

اشتراک الکترونیکی روزنامه

CAPTCHA ی تصویری

شماره های پیشین

 عبور کامیون‌های متفقین از جاده‌های ایران

تاریخ درج : پنجشنبه ۲۱ تیر ۱۳۹۷
شماره روزنامه: 

پــس از آنکه در ژوئــــن 1941 یعنــــی تیـــر ســـال 1320 شمسی نیروهای آلمان نازی برخــلاف پیمان عــدم تخاصم به شوروی حمله کردند تنها یک راه برای رساندن آذوقه و مهمات به شوروی مانده بود و آن هم ایران بود.

url : http://www.isfahanziba.ir/node/77195

اصفهان زیبا را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

 

 

ضمائم روز

پیوست‌ها

  

 

 

بایگانی