ویژه نامه ها

اشتراک الکترونیکی روزنامه

CAPTCHA ی تصویری

شماره های پیشین

 ریشه دارها

تاریخ درج : دوشنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۷
شماره روزنامه: 

زنان و درختان چقدر بهم شبیه اند! هر دو ریشه دارند و برگ و بار می دهند. هر دو بهارهای بسیار دارند  و زمستان های بسیارتر. هر دو به نور محتاج اند و هر دو نفس می بخشند و زندگی و در کمین هر دویشان تبرهای بسیار است. برای بریدن هــــا، برای شکستن هـــا،  برای قطع امید ها ...اما هنرزن بودن ، جوانه زدن های پی در پی است، حتی وقتی شاخه هایت را شکستند! حتی وقتی ساقه هایت را زدند، حتی وقتی بی رحمی تبر، تنت را،  تنه ات را از ته برید...تو اما ریشه ات را نگه دار،  دست هایت را به آسمان بلند کن، تو دوباره سبز خواهی شد...
عرفان نظرآهاری

url : http://www.isfahanziba.ir/node/73921

اصفهان زیبا را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

 

 

ضمائم روز

پیوست‌ها

  

 

 

بایگانی