مجید اسلام دوست

بهره‌برداری از سامانه توسعه هوشمند ناوگان اتوبوس‌رانی

سامانه توسعه هوشمند ناوگان اتوبوس‌رانی (AVL) و ارتقای سیستم پرداخت الکترونیکی (AFC) دو سامانه‌ای بود که با هزینه‌ای بالغ‌بر 90 میلیارد تومان در ادامه برنامه‌های هر یکشنبه، یک افتتاح شهرداری اصفهان در مسیر تحقق تبدیل اصفهان به شهر هوشمند بهره‌برداری شد.

آئین بهره برداری از پروژه‌های عمرانی و فرهنگی منطقه ۱۰ شهرداری

آئین بهره‌برداری از پروژه‌های عمرانی منطقه 10 شهرداری اصفهان در برنامه «هر یکشنبه، یک افتتاح» یکشنبه 26 بهمن ماه با حضور شهردار، رئیس و اعضای شورای اسلامی شهر و جمعی از مدیران شهری و هنرمندان شهر در تالار هنر برگزار شد.

بهره برداری از پروژه‌های عمرانی منطقه هفت شهرداری

آئین بهره‌برداری از پروژه‌های عمرانی منطقه هفت شهرداری اصفهان در برنامه «هر یکشنبه، یک افتتاح» یکشنبه 19 بهمن ماه با حضور شهردار، رئیس و اعضای شورای اسلامی شهر و جمعی از مدیران شهری برگزار شد.

صفحه‌ها

اشتراک در RSS - مجید اسلام دوست